telephone-software.cz

software pro bezpečnou SIP telefonii

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Action disabled: source
sw_hexan_fnce

Software HEXAN

Je určen pro vložení do SIP svazku. Zajišťuje ochranu proti podvodným hovorům směřujícím do zahraničí 1). Funguje jako SIP firewall 2) doplněný o SIP antifraud 3).

Brání podvodným drahým hovorům na zahraniční čísla. Blokuje nepovolené VoIP hovory odcházející po SIP svazku z chráněné ústředny přes internet do jiné ústředny. Kontroluje všechny žádosti o hovory přijaté na své vnitřní straně a na veřejnou stranu propouští pouze žádosti o tuzemské hovory a povolené mezinárodní hovory. Schvalování hovorů podléhá několika různým postupným kontrolám. Hovory přicházející do chráněné ústředny kontrolovány nejsou.

Tady bude obr.

1. Bezpečnostní funkce

 • 1.1 Utajuje IP adresy všech VoIP zařízení napojených na vnitřní stranu HEXAN (nahradí je vlastní IP).
 • 1.2 Blokuje zahraniční volání se SIP žádostí INVITE obsahující nepovolené IP adresy nebo texty.
 • 1.3 Blokuje zahraniční volání na prefixy nepovolené zemí a drahých zahraničních služeb.
 • 1.4 Blokuje zahraniční volání překračující limity počtu souběžných zahraničních hovorů.
 • 1.5 Blokuje opakující se zahraniční volání s podobným číslem volajícího nebo volaného.
 • 1.6 Výjimky z pravidel ochrany (povolení či zákaz hovorů nad rámec funkcí 1.3 až 1.5).

2. Dohledové funkce

 • 2.1 Kontrola funkčnosti obou SIP svazků periodickým odesíláním OPTIONS.
 • 2.2 Podpora kontroly obou SIP svazků v podobě obsluhy přijatých OPTIONS.
 • 2.3 Kontrola logické posloupnosti a časových limitů přijímaných SIP signálů.
 • 2.4 Kontrola trvání hovoru pomocí tranzitu žádostí reINVITE i dopovědí na ně.
 • 2.5 Kontrola trvání hovoru pomocí příjmu žádostí UPDATE a odpovědí na ně.
 • 2.6 Kontrola maximální doby poslechu tónů nebo hlásek volajícím účastníkem.
 • 2.7 Kontrola maximální přípustné délky hovoru nebo jeho přidržení účastníkem.
 • 2.8 Určení průměrného jitteru [ms] za oba směry tranzitovaných RTP paketů.
 • 2.9 Určení maximálního jitteru [ms] za oba směry tranzitovaných RTP paketů.
 • 2.10 Určení ztrátovosti paketů [%] za oba směry tranzitovaných RTP paketů.

3. Evidenční funkce

 • 3.1 Vytváření CDR záznamů a LOG záznamů o každém volání (úspěšném i neúspěšném).
 • 3.2 Určení intenzity a úspěšnosti hodinového, denního a měsíčního provozu.
 • 3.3 Záznam odeslaných a přijatých žádostí OPTIONS i odpovědí na ně.
 • 3.4 Záznam neočekávaných SIP žádostí přijatých ze SIP svazku.
 • 3.5 Záznam UDP paketů přijatých z neznámých IP adres.
 • 3.6 Záznam telefonních podvodů a uživatelských i systémových vad volání.
 • 3.7 Záznam událostí, varování a běžných i kritických chyb SW.

4. Ostatní funkce

 • 4.1 Provádí statistiku zahraničních volání dle cílů volání.
 • 4.2 Provádí statistiku telefonních volání dle hodin dne.
 • 4.3 Zobrazuje aktuální stavy volání v kanálech SIP svazku.
 • 4.4 Poskytuje data do nadřízeného dohledového SW.
 • 4.5 Signalizuje vady a události pomocí mailů.
 • 4.6 Umožňuje sledování výměny SIP signálů.
1)
VoIP podvod, článek na české Wikipedii
2)
SIP firewall, článek na české Wikipedii
3)
SIP antifraud, článek na české Wikipedii
sw_hexan_fnce.txt · Poslední úprava: 2021/02/20 12:46 autor: fiseri

Nástroje pro stránku